21. dec, 2014

Beda Parad!!

Beda är nu parad med Zorro, hängning både fredag och lördag.

Vid intresse så ta kontakt på 073-0495489 eller Sundqvist_9@hotmail.com